VII LO a ERASMUS + MOBILNOŚĆ

Pragniemy podzielić się sukcesem: wniosek – przygotowany przez nauczycieli i dyrektora – o realizację projektu pt: „Granice mojego języka są granicami mojego świata” uzyskał akceptację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Narodowa Agencja Programu Erasmus+  w ramach akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej  zatwierdziła go do realizacji. Uzyskał łącznie 90  na 100 możliwych punktów. Grant zostanie przeznaczony na wyjazdowe szkolenia językowe w Wielkiej Brytanii oraz w Irlandii.

Jak napisano w ocenie, „projekt opisany w przejrzysty sposób (…), zawiera kluczowe informacje organizacyjne i merytoryczne. Przedstawiono w nim wizję i plan rozwoju szkoły. Duży nacisk położony został na podniesienie kompetencji językowych i metodycznych kadry.

Projekt zawiera kluczowe informacje dotyczące pracy szkoły i sposobu organizacji mobilności.  Wnioskodawca przedstawił  najważniejsze potrzeby szkoły oraz plany placówki – także w dalszej perspektywie. Obejmują one różnorodne działania poprawiające jakość nauczania, metodykę pracy i rozwijające współpracę międzynarodową.

Opis efektów szkoleń jest szeroki, ale spójny z zakresem szkoleń, jakie przedstawił Wnioskodawca.

Przedstawiony harmonogram działań uwzględnia proces wdrażania zdobytych kompetencji.

Zaplanowano rozwinięty proces upowszechniania (…) Propozycje warsztatów nauczycieli czy otwartych lekcji są bardzo dobrym i wartym upowszechniania pomysłem.

Wnioskodawca dobrze zaplanował i opisał ewaluację działań na kolejnych etapach realizacji projektu. Uwzględnił różnorodne formy i metody pozwalające ocenić efektywność mobilności  oraz sposób wdrażania nabytych kompetencji

Projekt stwarza duże możliwości organizacji mobilności dobrej jakości, które przyniosą korzyści kadrze szkoły i uczniom.

 

  1. Adekwatność projektu [liczba punktów 29 / na 30]
  1. Jakość planu projektu i jego realizacji [liczba punktów 35 / na 40]
  1. Wpływ i upowszechnianie [liczba punktów 26 / na 30]”.