Warsztaty z „Profilaktyki raka piersi” w ramach programu „Zdrowe piersi są ok”

W dniu 17.10.2017 r. młodzież z klasy 2a pod opieką pani Jolanty Bańczak oraz wychowawczyni Anetty Piaseckiej udała się na warsztaty z „Profilaktyki raka piersi” w ramach programu „Zdrowe piersi są ok” oraz doradztwa zawodowego w celu zapoznania się z zawodami medycznymi.

W kolejnych tygodniach bieżącego miesiąca w wyżej wymienionych warsztatach uczestniczyć będą klasy 2b i 2c, a w listopadzie klasy 3a, 3b i 3c. Warsztaty te odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kelles – Krauza 3, prowadzi je pani Magdalena Smolarska.

Na warsztatach z profilaktyki raka piersi młodzież poznawała budowę piersi, proces powstawania nowotworów sutka oraz uczyła się samobadania piersi na profesjonalnych fantomach. 

W drugiej części spotkania pani M. Smolarska oprowadziła młodzież po specjalistycznych pracowniach CKZiU, gdzie  zapoznawała ich z charakterem pracy takich zawodów medycznych jak: technik elektrorardiolog, opiekun medyczny, technik masażysta, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych i jeszcze kilku innych.