WAŻNA INFORMACJA

Niniejszym informujemy, że na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w naszej szkole zawieszeniu ulegają lekcje do 25 marca 2020 roku.
Nie oznacza to, że mamy dodatkowe ferie, bowiem:
– uczniowie i nauczyciele pracują w systemie nauki zdalnej zgodnie z tygodniowym planem pracy,
– podstawowym sposobem komunikacji pozostaje e – dziennik.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@7lo.radom.pl

Prosimy o przestrzeganie zaleceń i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Informacje i zalecenia MEN – https://liblink.pl/QUwI8IJ3bG