Ważne są tylko te dni…

Dzień zakończenia roku szkolnego klas III to szczególnie uroczyste wydarzenie. To ostatnia okazja do podsumowania pracy trzech lat nauki, do refleksji i zadumy. W części pierwszej głos zabrały przedstawicielki Rady Rodziców, dziękowały Dyrekcji szkoły, gronu pedagogicznemu za trud włożony w wychowanie ich dzieci, za poświęcenie, wyrozumiałość i wyjątkowość. Maturzystom życzyły wytrwałości, jak najlepszych wyników na maturze i samych dobrych ludzi na drogach życia. Następnie Pan Dyrektor w swoim przemówieniu przywołał słowa wiersza Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy”. Wspomniał  pierwszy dzień nauki i najważniejsze chwile z tych trzech lat. Po przemówieniach nadeszła chwila na wręczenie świadectw z wyróżnieniem, dyplomów i podziękowań. Nagrody specjalne otrzymali: Przemysław Seweryn – laptop, nagroda Rady Rodziców za wysoką frekwencję, średnią ocen i zaangażowanie w życie szkoły oraz Cezary Gołębiowski – statuetkę Wyjątkowego Absolwenta za duże zaangażowanie w promocję szkoły.

W części artystycznej uroczystości wystąpili uczniowie klas I i II. Było dużo śmiechu i miłych wspomnień, szczególnie dzięki parodii nauczycieli. Na koniec wszyscy zgromadzeni zaśpiewali piosenkę „Ważne są tylko te dni” Marka Grechuty.

Uroczystość wraz z uczniami przygotowały: Barbara Łopuszyńska, Anna Smolik i Monika Tkaczyk.

 

Zdjęcia: Dorota Hebdzyńska