Wigilia w VII LO

W ostatnim dniu nauki, przed zimową przerwą świąteczną, uczniowie i nauczyciele VII Liceum Ogólnokształcącego mieli okazję uczestniczyć w programie poetycko-muzycznym z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Narodziny Jezusa i towarzyszące im okoliczności wykraczają swą istotą poza kategorie racjonalne, obejmują swym znaczeniem nie tylko jednostkowe życie, ale egzystencję i świat jako całość. Intencją przygotowujących ten program było zwrócenie uwagi na ideę stwarzania świata od nowa, co pozwoliło na uświadomienie sobie prawd wiecznych i uniwersalnych, nie tylko w ich materialnym wymiarze- „tu” i „teraz” ale też duchowym.

Współczesnym tekstom, dotyczącym „dylematów”, z jakimi borykają się współczesne rodziny i samotne kobiety, towarzyszyły klasyczne kolędy i pastorałki, co stanowiło pewnego rodzaju kontrast.