Wycieczka do Królewskich Źródeł

23 września 2016 roku  klasy 3c i 2b wybrały się do „Królewskich Źródeł” – rezerwatu przyrody, położonego na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Celem wyjazdu była nie tylko integracja klasowa, ale przede wszystkim poznanie walorów przyrodniczych tak pięknego miejsca, położonego niedaleko Radomia. Pani leśnik w ciekawy i przystępny sposób przedstawiła formy ochrony przyrody na terenie rezerwatu ( ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, użytki ekologiczne, pomniki przyrody). Mieliśmy możliwość omówienia zagadnień z ekologii na łonie natury. Był też czas na długi spacer, wsłuchanie się w odgłosy ptaków oraz wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.