Zajęcia terenowe w Domaniowie

W dniu 19 maja 2017 r. uczniowie klasy 2C brali udział w zajęciach terenowych nad Zalewem Domaniowskim pod hasłem „Woda = Życie”,  zorganizowanych przez Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Celem zajęć było określenie różnych parametrów wody z zalewu m.in. uczniowie oznaczali pH, temperaturę, przewodność, barwę i zawartość chlorków i azotanów. W doświadczeniach prowadzonych w grupach pomagali studenci, wcześniej w tematykę spotkania wprowadził uczniów pracownik uczelni.

Dziękujemy uczelni za umożliwienie odbycia ćwiczeń terenowych.

 

Tekst: Beata Drążyk – Ołtarzewska i Barbara Łopuszyńska