Zawiadomienie Prezydenta Miasta Radomia o zamiarze przekształcenia VII LO …