Zebrania z Rodzicami

Dnia 6.09.2017r. odbyły się zebrania z rodzicami.
W sali gimnastycznej nastąpiło powitanie rodziców przez Pana dyrektora VII LO K.K.Baczyńskiego Michała Deję oraz v-ce dyr. Beatę Falińską. Pan Dyrektor przedstawił zmiany    w organizacji pracy szkoły – klasy gimnazjum w liceum oraz plan remontów – poprawę bazy szkolnej. Następnie nastąpiła prelekcja dla rodziców      prof. Mariusza Jędrzejki.