Zmiana terminu dni wolnych

Drodzy uczniowie i rodzice, zgodnie z planem pracy szkoły i harmonogramem egzaminów maturalnymi dni 4, 5 i 6 maja miały być dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.  

W związku z zaistniałą sytuacją, w tych dniach zdalne nauczanie będzie odbywało się zgodnie z planem lekcji.

Wolnymi natomiast staną się dni przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w późniejszym terminie, ustalonym przez CKE.

Dyrekcja VII LO