Żywa lekcja historii i języka polskiego

Z inicjatywy uczniów w dniu 6 czerwca 2022 roku klasy 3D i 3E pod opieką wychowawczyń – p. Marty Wąsik i p. Katarzyny Kwaczyńskiej – zwiedzały Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wizyta w tym miejscu zawsze jest trudnym doświadczeniem, ale nie sposób zrozumieć chociażby prozy Tadeusza Borowskiego bez konfrontacji swojego wyobrażenia o człowieku z pozostałościami obozu zagłady. Była to ważna lekcja historii i języka polskiego.
Tekst: E. Rodakowska