1 sierpnia 1944

„…I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc,
i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut – zło.
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?”

K.K. Baczyński – Fragment wiersza „Elegia o… [ chłopcu polskim]”

 

Dobiega końca publikacja naszego cyklu pt. Baczyński na nowo odkryty. Zamykamy go literą W jak…Warszawa, a dziś szczególnie W jak…godzina W.

Krzysztof Kamil Baczyński przez całe życie związany był z Warszawą. Tutaj się urodził, spędził dzieciństwo, tu chodził do gimnazjum i liceum. W Warszawie  poznał Basię i  ją poślubił. Tu został żołnierzem i tu poniósł śmierć walcząc w Powstaniu Warszawskim.

Pamiętamy, że 1 sierpnia 1944 roku wybuchło, trwające 63 dni, Powstanie Warszawskie – największe wystąpienie zbrojne w czasie II wojny światowej Armii Krajowej przeciwko niemieckiemu okupantowi. Dramatyczna, nierówna, samotna walka o wolność okupiona śmiercią ok. 200 tysięcy ludności cywilnej i 15 tysięcy powstańców, w tym czwartego dnia powstania Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

W 77. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, jako Społeczność VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, pamiętamy! CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

 

Grafika z wizerunkiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego autorstwa absolwentki naszej szkoły – Julii Jabłońskiej.