233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 3 mają 2024 r. poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w miejskich obchodach 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele garnizonowym w Radomiu. Następnie odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową i złożono kwiaty. Na plac przed kościołem przybyło wielu Radomian. Uroczystości zakończyły się pokazem musztry paradnej z radomskiej jednostki wojskowej. Konstytucja 3 Maja była pierwszą ustawą zasadniczą w Europie i przełomowym faktem w dziejach Polski.