Akcja charytatywna :)

Akcja charytatywna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu.
Uczniowie naszej szkoły mają wielkie serca i nie pozostają obojętni wobec losu bezdomnych zwierząt. Dnia 26 listopada ruszyła akcja na rzecz bezbronnych i liczących na nasze wsparcie zwierzaków. Zbieramy karmę, kaszę, makarony, miski i koce, czyli wszystko to, czego potrzebują podopieczni schroniska. Zimowa zbiórka potrwa do 4 grudnia. Akcją kieruje Samorząd Uczniowski we współpracy z Wolontariatem. Chcemy, by  i schronisko odwiedził św. Mikołaj…

Agnieszka Górka