Dni otwarte Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Dnia 26 listopada 2015 wzięliśmy udział w dniach otwartych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W Radomiu. Lekarz, który koordynuje pracę całej instytucji, oprowadził nas po budynku.

Odwiedziliśmy wiele pomieszczeń związanych z poborem krwi i jej przygotowaniem do dalszego wykorzystania:

  • kartotekę, gdzie rejestrują się pacjenci.
  • gabinet badań, w którym pobiera się od pacjenta krew do wstępnych badań.
  • stołówkę, na której dawcy mogą napić się i zjeść coś słodkiego.
  • salę poboru krwi, gdzie pokazano nam zestaw do pobierania.

Podczas jednej wizyty, każdy dawca oddaje 400-500ml krwi. Za oddaną krew dostaje pakiet 8 czekolad.

Następnie odwiedziliśmy:

  • dział preparatyki, w którym przygotowuje się krew do przekazania jej szpitalom czy innym instytucjom.
  • dział diagnostyczny, gdzie wykrywa się takie choroby jak: HIV, AIDS czy żółtaczka,
  • dział ekspedycji, w którym przechowywana jest krew.

Wizytę zakończyło wspólne zrobione zdjęcie.