Gra miejska 01.2016

W dniu 29.01.2016r., z okazji Święta Patrona Szkoły odbyła się gra terenowa pod hasłem „NA PLANSZY MIASTA”. Gra prowadzona była równolegle z trwającą w szkole imprezą okolicznościową, upamiętniającą postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Gra historyczna przeprowadzona została na terenie Radomia pomiędzy zespołami, w skład których weszli uczniowie klas I naszego liceum oraz ich opiekunowie. Jej przebieg zorientowany był na upowszechnianie, utrwalanie pamięci o wydarzeniach z okresu II wojny światowej w naszym mieście oraz popularyzowanie postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – Patrona VII Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. Grupy biorące udział w grze musiały przemieszczać się ulicami miasta zgodnie z trasą wyznaczoną na mapie, by dotrzeć do miejsc – pomników pamięci II wojny światowej. Po dotarciu do wyznaczonego punktu, uczniowie poznawali historię miejsca pamięci , a następnie wykonywali zlecone przez opiekuna zadanie.

Trasa gry terenowej biegła od ulicy Biznesowej (teren dawnej Fabryki Broni) do ul. Powstańców Śląskich 4, gdzie mieści się budynek VII Liceum Ogólnokształcącego.

Udział w grze pozwolił młodzieży nie tylko poznać bliżej historię naszego miasta i losy jego mieszkańców w latach okupacji hitlerowskiej, ale też umożliwił samodzielne poszukiwanie śladów historii w sposób kreatywny. Była to również doskonała okazja do rywalizacji, zabawy i aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – poety i bohatera Powstania Warszawskiego 1944r. jest dla młodych uczestników inspiracją, wzorem odwagi cywilnej i patriotycznego zaangażowania.

Zdjęcia: Dorota Hebdzyńska, uczniowie kl. 1A