Gra miejska

VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu, zorganizowało w dniu 21 marca 2016r. miejską grę terenową pod hasłem „Na planszy miasta – międzyszkolna gra terenowa. Śladami radomskich miejsc pamięci II wojny światowej”. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Radomia Pan Radosław Witkowski.

Gra miejska miała na celu upowszechnienie wiedzy i przywrócenie pamięci o wydarzeniach z okresu II wojny światowej w naszym mieście.

 

W grze wzięły udział następujące szkoły:

 • Publiczne Gimnazjum nr 2,
 • Publiczne Gimnazjum nr 5,
 • Publiczne Gimnazjum nr 6,
 • Publiczne Gimnazjum nr 8,
 • Publiczne Gimnazjum nr 10,
 • Publiczne Gimnazjum nr 14,
 • Publiczne Gimnazjum w Jastrzębi,
 • Publiczne Gimnazjum w Natolinie,
 • Publiczne Gimnazjum w Jedlni-Letnisku,
 • Publiczne Gimnazjum we Wsoli.

 

Ośmioosobowe zespoły uczniowskie, wybrane z poszczególnych szkół gimnazjalnych, razem ze swoimi opiekunami, rozpoczęły bieg terenowy od miejsca, znajdującego się na terenie dawnej Fabryki Broni, przy „Pomniku z Orłem”. Następnie przemieszczały się do wskazanych miejsc pamięci, zgodnie z wyznaczoną na mapie Radomia trasą. W każdym punkcie, do którego dotarli zawodnicy, oczekiwał nauczyciel VII LO, który zlecał zadanie do wykonania. Za wszystkie wykonywane przez młodzież zadania były przydzielane punkty.

Miejscem docelowym dla grup, był budynek VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Śląskich 4. Po dotarciu do szkoły, gimnazjaliści mieli okazję ją zwiedzić, odpocząć podczas poczęstunku, a następnie wziąć udział w finale gry.

W drodze rozstrzygnięcia konkursu przez szkolną komisję konkursową, po zliczeniu wszystkich punktów za zadania, ogłoszono wyniki.

 

Laureatami gry terenowej zostały następujące szkoły:

 • I miejsce – Publiczne Gimnazjum w im. Pokolenia Kolumbów w Jedlni – Letnisku,
 • II miejsce – Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu,
 • III miejsce – Publiczne Gimnazjum im. Witolda Gombrowicza we Wsoli.

 

Dyrektor szkoły, Pan Michał Deja, wręczył zwycięskim zespołom dyplomy i nagrody, ufundowane przez VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz materiały promocyjne Miasta Radomia.

Uczniowie z pozostałych szkół otrzymali podziękowania za udział w grze oraz zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez organizatora i Miasto Radom.

 

Zdjęcia: Dorota Hebdzyńska