II miejsce chórku szkolnego

 Z radością informujemy, że nasz szkolny chórek, pod opieką p. Katarzyny Gaczyńskiej, wyśpiewał 2. miejsce w XVII Diecezjalnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej Kocham moją Ojczyznę.
Konkursowi przyświecały słowa naszego Rodaka świętego Jana Pawła II:
Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach i młodzieży uczucia patriotyczne i wieź z Ojczyzną. Wyczulać na dobro wspólne narodu i uczyć ich odpowiedzialności za przyszłość. Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu…


Serdecznie gratulujemy!

Tekst i korekta: Katarzyna Gaczyńska