Komunikat Komisji Socjalnej

Szanowni Państwo,

z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną informujemy, iż ubieganie się o dofinansowanie lub wypłatę poniżej wymienionych świadczeń jest możliwe jedynie poprzez złożenie wniosków drogą elektroniczną na adres: Komisja.Socjalna@7lo.radom.pl lub poprzez Pocztę Polską.

Jednocześnie informujemy, że świadczenia będą wypłacone pod warunkiem, jeśli Gmina Miasta Radomia przekaże na te cele środki.

Wnioski są dostępne na stronie internetowej szkoły:

www.7lo.radom.pl  w zakładce : O szkole ->Dokumentacja

oraz w linkach poniżej:

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS-wzór

Wniosek o zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów-wzór

Wniosek o zapomogi zdrowotne dla pracowników administracji i obsługi oraz emerytów-wzór

Oświadczenie o sytuacji materialnej-wzór

Terminarz składania wniosków:

 – do 20 maja – dofinansowanie wypoczynku  letniego  dla osób uprawnionych: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów i rencistów oraz dla uczących się dzieci osób uprawnionych,

 – do 30 maja – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytowanych oraz dla czynnych
 i emerytowanych pracowników administracji i obsługi.

Uwaga:

Do wniosku o wypoczynek letni dziecka osoby uprawnionej, które ukończyło 18 lat i nadal się uczy, należy dołączyć skan zaświadczenia ze szkoły/uczelni lub nadesłać je za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Agnieszka Górka – przewodnicząca ZFŚS

Monika Tkaczyk – przewodnicząca Komisji Zdrowotnej

Radom, dn. 22.04.2020 r.