Konferencja online w ramach projektu „Klasa pod patronatem”

Uczniowie klasy 2f wraz z wychowawczynią Panią Katarzyną Gaczyńską uczestniczyli online w ogólnopolskiej  konferencji pt. „Samorząd terytorialny – dawniej i dziś”. Organizatorem konferencji był Wydział Prawa i Administracji UTH w Radomiu. Szkoła jest uczestnikiem projektu „Klasa pod patronatem”, którego celem jest edukacja uczniów szkół średnich w zakresie nauk prawnych oraz nauk o polityce i administracji, szerzenie wiedzy prawniczej, a także kształtowanie właściwych postaw obywatelskich wśród uczniów. Dziękujemy za zaproszenie do udziału w konferencji.