Konkursu Języka Angielskiego „FOX”.

5 marca 2019 r. w VII Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego odbyła się XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „FOX”.

Jest on pomyślany jest jako forma intelektualnej zabawy językowej. Udział w nim polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej. Zadania z obowiązkowej lekturki w języku angielskim mają na celu pokazać, że język stanowi całość, a jego poszczególne komponenty „spotykają się” w literaturze, w tym przypadku w beletrystyce na poziomie odpowiadającym danej kategorii wiekowej. Ze względu na swoją zawartość i urozmaicony charakter – co jest odbiciem złożoności językowej oraz naturalnej nieprzewidywalności sytuacji językowych – zadania stanowią wyzwanie oraz pobudzają dociekliwość.

Z grupy trzydziestu trzech uczniów naszej szkoły w kategorii Lions najwyższe wyniki zdobyli uczniowie klasy IA – Julia Wityk i Miron Rutkowski (ex aequo), natomiast w kategorii Eagles – Dawid Kaźmierczak z klasy 2C.

Zwycięzcy otrzymają nagrody, a wszyscy uczniowie , którzy wzięli udział

w konkursie dyplomy oraz uwagi pozytywne.

Opiekun: Anetta Piasecka