Kurs pierwszej pomocy

W dniach 18-19 kwietnia na terenie szkoły odbył się 16 – godzinny kurs pierwszej pomocy. Uczestniczyło w nim 30 uczniów. Kurs składał się z trzech części: teoretycznej, ćwiczeń i co najważniejsze pozoracji. Uczestnicy podzieleni byli na grupy 4- osobowe i mieli za zadanie praktycznie udzielić pomocy, np.: w epilepsji, załamaniu otwartym, osobie autystycznej, porażonym prądem, oparzonej, niemowlęciu, dziecku itd. Najwięcej emocji wzbudzały właśnie pozoracje, podczas których każdy na sobie odczuł emocje towarzyszące udzielaniu pomocy.

Kurs prowadzony był przez instruktorów i ratowników z warszawskiej grupy Red One. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy ważny w UE.

Jak co roku kurs zorganizowała pani Monika Owczarek- nauczycielka edb.