Lekcja w Sądzie Okręgowym

W dniu 26 marca 2024 roku uczniowie klasy 3c zwiedzali główne pomieszczenia Sądu Okręgowego oraz Sądu Rejonowego w Radomiu, salę rozpraw Sądu Okręgowego II Wydział Karny, w tym salę za szybą kuloodporną, pomieszczenia dla osadzonych, pomieszczenia Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Przewodnikiem po Sądzie i prowadzącą zajęcia edukacyjne była Pani Joanna Kaczmarzyk – Kęsik Sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Radomiu.

Uczniowie uczestniczyli w posiedzeniu Sądu z udziałem oskarżonego, prokuratora i a

dwokata. Sprawa dotyczyła przestępstwa związanego z posiadaniem substancji niedozwolonych. Sprawę poprowadził Pan Sędzia Paweł Czerwiński.

Ponadto Uczniowie  poznali  specyfikę pracy Kuratora Sądowego.