Nasi uczniowie na targach pracy…

W piątek, 20.09 już po raz piętnasty odbyły się w Urzędzie Miejskim Radomskie Targi Pracy. Swoje oferty przedstawiło 30 pracodawców, oferując około tysiąca miejsc pracy w różnych branżach. W imprezie wzięli udział przedstawiciele klas 3a i 3c wraz z opiekunem p. Jolantą Bańczak. Celem naszej obecności na targach było zapoznanie młodzieży z radomskim rynkiem pracy. Według PUP bezrobocie w Radomiu w lipcu tego roku wynosiło ponad 11 procent, a w powiecie radomskim 16,5 procent. Młodzież miała okazję poznać firmy jakie funkcjonują na naszym terenie oraz bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami różnych branż zawodowych. Zdobytą wiedzą i informacjami uczniowie podzielą się na godzinach wychowawczych  ze swoimi koleżankami i kolegami z klasy.
                                                                                                                                Jolanta Bańczak