Nasi uczniowie na wystawie.

 

W dniu 1. 10 2019 r. uczniowie naszego liceum, pod opieką nauczycieli historii wzięli udział w wydarzeniu przygotowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Na Placu Corazziego w Radomiu została zaprezentowana okolicznościowa wystawa z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, pt.”Radomianie i ich miasto w latach wojny i okupacji 1939-1945″. Przejmujące zdjęcia wykonane przez niemieckich fotografów oraz pochodzące z prywatnych zbiorów tworzą przejmujący wizerunek naszego miasta okupowanego przez Niemców. Wszechobecny terror, strach, trudności codziennego życia, ale także bohaterski opór społeczeństwa wobec okupanta złożyły się na całość tego „mrocznego czasu” w historii Radomia.
 Anna Kupisz