„NIECH SIĘ ŚWIĘCI 3 MAJA”

Decyzją Sejmu RP rok 2021 jest rokiem Konstytucji 3 maja, która została uchwalona w 1791 roku. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie nowoczesna konstytucja. Dokument ten znosił liberum veto, wprowadził  monarchię dziedziczną, trójpodział władzy, częściowe zrównanie praw osobistych szlachty i mieszczan, brał w opiekę chłopów .  Konstytucja była próbą zlikwidowania wad systemu politycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Mimo utraty niepodległości na 123 lata Konstytucja stanowiła dowód troski o dobro państwa. Była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.
 W 1891 roku Jan Matejko namalował  poświęcony jej obraz.

Pamiętajmy o święcie, wywieśmy flagi !

Tekst: J. Płatos