Obieg węgla w przyrodzie

7 listopada 2016 r. odbyła się kolejna lekcja otwarta w ramach innowacji pedagogicznej „Świat przyrody wokół nas”. Tematem lekcji był: „Obieg węgla w przyrodzie”.

Celem lekcji było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy smog pokona smoka wawelskiego oraz poznanie obiegu węgla w przyrodzie na przykładzie Krakowa.

Po lekcji uczniowie poznali źródła węgla w przyrodzie,istotę procesu fotosyntezy i oddychania wewnątrzkomórkowego,pojęcie łańcucha pokarmowego i umieli wymienić jego poziomy troficzne, obieg węgla w przyrodzie, przyczyny zakłóceń w obiegu węgla (zjawisko powstawania smogu i jego typy) oraz sposoby wpływania na jakość powietrza.

Zdjęcia: Dorota Hebdzyńska, Ewa Kulczycka