Peace – lekcja tolerancji

Od 2005 roku VII LO współpracuje z Międzynarodową Organizacją Studencką AIESEC działającą przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest to program pozwalający na kontakt ze studentami innych krajów- tylko w języku angielskim. W tym roku gościmy studentów z Japonii- Hayashi Naoki, Turcji -Merve Talaz oraz z Indii -Sukhneek Singh, którzy prowadzą zajęcia z uczniami naszego liceum dotyczące kultury, zwyczajów, tradycji krajów, z których pochodzą. Takie zajęcia maja na celu uwrażliwianie uczniów na, niezmiernie ważną, kwestię tolerancji oraz poznanie i zrozumienie odmiennych kultur. Pozwalają także naszym uczniom na niezwykle unikalny, bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi z odległych zakątków świata. Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę rozwoju w Polsce zrozumienia międzykulturowego, zwalczania stereotypów, nietolerancji i uprzedzeń. Nasi zagraniczni goście przez cały tydzień mieszkają u naszych uczniów, spędzając z nimi wolny czas.

Organizatorki: Anna Sputowska i Ewelina Makuch