Pośmiertnie odznaczony „Krzyś”…

W związku z 74. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, prezydent RP Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe uczestnikom tamtych wydarzeń oraz osobom pielęgnującym pamięć o najnowszej historii Polski.Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie odznaczony został Krzysztof Kamil Baczyński – pseudonim „Krzyś”, żołnierz oddziału ppor. Lesława Kossowskiego „Leszka”, poeta pokolenia „Kolumbów” i patron naszego liceum. Cześć Jego pamięci.