„Śladami historii Radomia”

Przed Dniem Wszystkich Świętych – 31 października uczniowie klas drugich wraz z nauczycielami, uczestniczyli w wycieczce po Radomiu szlakiem powstania styczniowego w ramach projektu „Śladami historii Radomia”.  Zwiedzanie rozpoczęto od dawnego szpitala św. Kazimierza , poznaliśmy burzliwe losy Mauzoleum płk. Dionizego Czachowskiego – dowódcy oddziałów powstańczych w regionie radomskim, wzniesionego w 1938 r. z inicjatywy ks. Jana Wiśniewskiego, by następnie udać się na rynek, gdzie znajduje się pomnik Czynu Legionistów, a kiedyś stawiano szubienicę, na której stracono m.in. Matwieja Bezkiszkina, byłego sztabskapitana straży granicznej. Zatrzymaliśmy się przy tablicy pamiątkowej na ścianie domu przy ul. Reja 4, dedykowanej Waleremu Przyborowskiemu, uczestnikowi i późniejszemu historykowi powstania. Zwiedzanie zakończyliśmy przy Muzeum im. Jacka Malczewskiego, dawnym Kolegium Pijarów. Okazało się, że w Radomiu zachowało się wiele miejsc, zabytków związanych z tematyką powstania styczniowego.

Zdjęcia: Monika Adamczyk