Spotkanie Wielkanocne

Na stole święcone, a obok baranek,
koszyczek pełny barwnych pisanek
i tak znamienne w polskim krajobrazie
w bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fiołki i żonkile.
Barwami stroją uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie,
gdy wielkanocne na stole śniadanie.

Uroczystość świąt Zmartwychwstania Pańskiego, określanych jako Święta Wielkanocne, odznaczają się wśród wiernych szczególną radością, ponieważ zmartwychwstanie Chrystusa jest symbolem Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Chcieliśmy się tą radością podzielić, dlatego w czasie długiej przerwy 23 marca 2016 roku zorganizowane zostało spotkanie wielkanocne.
Uroczystość rozpoczął ksiądz prefekt, Rafał Grochala, od pokazania prezentacji multimedialnej, która wprowadziła nas w podniosły nastrój Świąt Wielkanocnych. Życzenia okolicznościowe wygłosił Pan Dyrektor Michał Deja i ksiądz prałat Jan Niziołek. Po nich nastąpiły życzenia i dzielenie się tradycyjnym jajkiem całej społeczności szkolnej.