Spotkanie z Misjonarką

W dniu 30 września 2015 roku odbyło się w naszym Liceum spotkanie ze świecką misjonarką p. Moniką Drążyk. Pani Monika, pochodząca z Diecezji Radomskiej, opowiadała nam o swojej, trwającej już 8 lat, pracy misyjnej w Zambii, w misji Mukonchi. Sugestywne zdjęcia, urokliwe komentarze pozwoliły na przybliżenie nam problemów i potrzeb, z jakimi borykają się w swej codziennej pracy misjonarze i misjonarki. To nie pierwsze spotkanie z p. Moniką i mamy nadzieję, że nie ostatnie.

Marzena Łukomska