Stypendia szkolne MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zasadach i trybie składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie miasta Radomia w roku szkolnym 2021/2022.

Wnioski te mogą być składane w siedzibie MOPS w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 134, jak również korespondencyjnie i za pośrednictwem platformy e-PUAP, w nieprzekraczalnym, ustawowym terminie, od 1 do 15 września 2021r. 

Załączniki:

Pouczenie o sposobie wypełniania wniosku: http://7lo.radom.pl/wp-content/uploads/2021/09/pouczenie-o-sposobie-wypelniania-wniosku.odt

Procedura: http://7lo.radom.pl/wp-content/uploads/2021/09/procedura.odt

Wydatki kwalifikowane: http://7lo.radom.pl/wp-content/uploads/2021/09/wydatki-kwalifikowane.odt

Wniosek i załączniki: http://7lo.radom.pl/wp-content/uploads/2021/09/Wniosek-i-zalaczniki.zip