Stypendia szkolne – zasady i tryb składania wniosków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie w Państwa placówce informacji dotyczących zasad i trybu składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie miasta Radomia w roku szkolnym 2023/2024.