Świadectwa dojrzałości

Odbiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw z egzaminu maturalnego  odbędzie się w piątek 7 lipca 2023. Absolwentów zapraszamy od godz. 10.