Szkoła Humanitarna

Uczniowie wzięli udział w kolejnych wydarzeniach związanych z projektem Szkoła Humanitarna Polskiej Akcji Humanitarnej.
6 czerwca obyło się spotkanie pt „World Cafe, w czasie którego w zaaranżowanej kawiarni uczniowie mieli okazję odbyć wiele ciekawych rozmów z naszymi gośćmi : z księdzem grekokatolickim, studentami z Ukrainy, Turcji, Nigerii, uczestnikiem programu Glen.
8 czerwca uczniowie uczestniczyli w warsztacie podsumowującym całoroczny udział w projekcie. Warsztat prowadziła p. Paulina Trojanowska – Malinowska z Polskiej Akcji Humanitarnej.
Spotkania obfitowały w wiele inspirujących rozmów, spostrzeżeń, wniosków.
Opiekunami projektu były: Barbara Łopuszyńska, Agnieszka Brzeska – Pająk.
Pomoc w zakresie rozmów w języku angielskim – P. Anna Sputowska.

Tekst: Agnieszka Brzeska-Pająk

Zdjęcia: Agnieszka Brzeska-Pająk