Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego już za nami. Poprzedziła go msza święta, z udziałem pocztu sztandarowego, w kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Miłej. W nowym budynku szkoły przy ul. Warszawskiej 12 zebrali się uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście. Naszą uroczystość swoją obecnością uświetnili: Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego Anna Ostrowska, przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu – Rafał Szukiewicz, proboszcz parafii Matki Bożej Miłosierdzia – ks. dr prałat Wiesław Taraska, ks. prałat Jan Niziołek, ks. proboszcz Marcin Andrzejewski,. Mottem otwierającym nowy rok szkolny były słowa naszego patrona Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: „Nie wstydź się wiary w sobie; ona nie snów głupotą, ale jak we krwi złoto…” Prezydent Radosław Witkowski, dyrektor Anna Ostrowska i dyrektor VII LO Michał Deja wzięli udział we wspólnym czytaniu fragmentu „Wesela” S. Wyspiańskiego. Następnie uczniowie gimnazjum i liceum przedstawili krótką historię obu łączących się szkół: Publicznego Gimnazjum Nr 5 im. Jacka Malczewskiego i VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Na zakończenie uroczystości wysłuchaliśmy piosenki pt. „Życie jak poemat” w wykonaniu uczennic gimnazjum i liceum.

foto Urszula Rajkowska