Uroczystości na Firleju

W związku z 74 rocznicą pierwszych, masowych egzekucji hitlerowskich przeprowadzonych w czasie II wojny światowej, dnia 4 kwietnia tj. piątek odbyła się uroczystość, która miała miejsce na cmentarzu przy ulicy Ofiar Firleja. 8 września 1939 roku rozpoczął się dla Radomia tragiczny okres okupacji hitlerowskiej. Kilka miesięcy później, w dniu 4 kwietnia 1940 roku doszło do pierwszej, masowej egzekucji na Firleju. Niemcy rozstrzelali wówczas 145 chłopów za udzielanie pomocy oddziałom majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Miesiąc później rozstrzelano około 3500 osób z różnych miejscowości i środowisk społecznych. Odtąd, bezprawne egzekucje, mające sterroryzować ludność cywilną i działaczy ruchu oporu zdarzały się coraz częściej. Do końca wojny zamordowano około 12 000 osób, a ich szczątki spoczywają w miejscu, gdzie miała miejsce piątkowa okoliczność. Na spotkanie przybyli przedstawiciele władz miasta, organizacja kombatancka, uczestnicy Rajdu Pamięci – Firlej 2014, harcerze oraz młodzież szkolna. Jednym z pierwszych punktów uroczystości był apel wygłoszony przez uczennice naszej szkoły pod przewodnictwem pani profesor Anny Kupisz. Miały okazję zaprezentować swoje umiejętności wokalno-recytatorskie. Na zakończenie uczestnicy złożyli hołd poległym i złożyli kwiaty przy masowym grobie w celu uczczenia pamięci.

Aleksandra Kempa Angelika Markowska