Warsztaty…

W piątek  19.10.2018r. młodzież klas 2a i 2c liceum uczestniczyła w warsztatach z profilaktyki raka piersi w CKZiU.

Na warsztatach pani Magdalena Smolarska przedstawiła prezentację z wyżej wymienionej tematyki oraz uczyła młodzież jak prawidłowo wykonywać samobadanie piersi.

Następnie uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą zawodów medycznych jakie proponuje CKZiU, oraz zwiedzili szkolne pracownie przystosowane do nauki oferowanych zawodów.

Szkoła ta kształci na bardzo wielu interesujących kierunkach np: technik elektroradiolog, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, opiekun środowiskowy, technik usług kosmetycznych a tak, że prowadzi bezpłatne kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz kursy i szkolenia doskonalące.

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        Jolanta Bańczak