Wielkanocne akcje charytatywne

16 marca 2016r. młodzieżowy klub wolontariatu zorganizował  dwie akcje charytatywne. Zbieraliśmy żywność dla radomskich kombatantów i w ten sposób włączyliśmy się w projekt „Wielkanocna Paczka dla Bohatera”. Szczególne podziękowania składamy klasie 2c i 1c za postawę empatii i otwartości na potrzeby ludzi, którzy walczyli za naszą wolność.

Druga akcja jest już tradycją naszej szkoły. To oczywiście świąteczna akcja dla Jasia Linowskiego, naszego podopiecznego. Wolontariuszki sprzedając własne wypieki zebrały kwotę 400 złotych. Pieniądze zostaną przekazane na konto fundacji opiekującej się Jasiem, z przeznaczeniem na Jego rehabilitację.

Dziękujemy za dar serca, wrażliwość i ofiarowaną pomoc.

 

Wolontariusze i opiekunki klubu.

Zdjęcia: Dorota Hebdzyńska