Wycieczka do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau

14 września klasy : 3c i 3j wraz z wychowawczyniami: p. Justyną Bator i p. Justyną Gadecką- Paziewską odbyły wycieczkę do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau. Młodzież miała okazję obejrzeć obóz niemiecki z czasów II wojny światowej i w pewnym stopniu wczuć się w sytuację więzionych tam osób. Uczniowie przechodzili przez poszczególne baraki, cele więzienne, krematoria, łaźnie dla więźniów, oglądali szubienice i miejsca rozstrzelania ludzi różnych narodowości, jak również ekspozycje upamiętniające ofiary Holocaustu. Zdobyli również wiedzę o losach pisarzy i poetów podczas okupacji.  

Edukacja w autentycznej przestrzeni poobozowej dała wszystkim możliwość refleksji i dyskusji na wiele uniwersalnych tematów, ważnych w procesie edukacji, nie tylko obywatelskiej. 

Tekst: J. Bator