Wycieczka do Skrzynna

W dniu 25 kwietnia 2017 r., młodzież z klasy 2C w ramach realizacji projektu „Czas na zdrowie” odwiedziła gospodarstwo ekologiczne w Skrzynnie koło Przysuchy. Celem wycieczki było poznanie zasad funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego zajmującego się hodowlą zwierząt m.in. strusi, koni, drobiu, bydła, owiec i kóz. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia w jakich warunkach hoduje się zwierzęta oraz jaki wkład pracy jest potrzebny, aby uzyskać ekologiczne produkty żywnościowe.

Wyjazd ten był możliwy, dzięki współpracy z Mazowieckim Centrum Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Radom.

 

Tekst opracowały:

Beata Drążyk – Ołtarzewska

Ewa Kulczycka

Barbara Łopuszyńska