Wykrywanie białek w produktach spożywczych

8.12.2016 r. odbyła się kolejna  lekcja otwarta w ramach innowacji pedagogicznej „Świat przyrody wokół nas, czyli zajęcia międzyprzedmiotowe dla licealistów.” Tematem  zajęć było „Wykrywanie białek w produktach spożywczych”.

Celem lekcji było udowodnienie tezy, że moje śniadanie zawiera białko.

Uczniowie na zajęciach poznali  skład chemiczny białek oraz metody ich identyfikacji. Zajęcia pozwoliły dostrzec rolę  doświadczeń w poznawaniu świata i zobaczyć zależność  wiedzy biologicznej i chemicznej.

Tekst: E. Kulczycka

Zdjęcia: E. Kulczycka