Zdemaskuj chłoniaka

rakNaszą szkołę w projekcie „Mam haka na raka” reprezentuje grupa w następującym składzie:

  • Olga Świerczyńska
  • Weronika Szyszka
  • Paulina Siwiec
  • Patrycja Pawełczak
  • Adrianna Pasek

z kasy Ic, pod opieką Pani Beaty Drążyk-Ołtarzewskiej.

Celem programu jest rozpowszechnienie informacji o nowotworach układu chłonnego – chłoniakach, poprzez następujące działania:

  • przeprowadzenie lekcji wychowawczych we wszystkich klasach licealnych dotyczących profilaktyki chłoniaków z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
  • happening na terenie szkoły zachęcający do badań profilaktycznych, a także akcja profilaktyczna w przychodni medycznej na ul. Orląt Lwowskich w pobliżu szkoły. Będzie ona obejmowała edukację środowiska lokalnego