Życzenia świąteczne od matematyków

Ile równań niezależnych, Ile jest szereg w zbieżnych;
Ile całek niewłaściwych, ile na płaszczyźnie krzywych;
Ile funkcji kwadratowych, co nie mają miejsc zerowych;
Ile krzywe mają siecznych, ile jest układów sprzecznych;
Ile różnych jest symetrii, ile twierdzeń w geometrii;
Ile przestrzeń ma wektorów, co nie tworzą pustych zbiorów;
Tyle szczęścia i radości w waszym domu niech zagości.