Konieczne dokumenty

 

Nabór do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu i wybór ścieżki rekrutacyjnej dostępny od 15 maja 2024 pod linkiem:

https://radom.edu.com.pl

Rekrutacja składa się z następujących etapów :
1. Wybór szkół i klas, w których chcesz kontynuować naukę.
2. Wypełnienie i złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej (ZE STRONY www.oswiatawradomiu.pl) kandydaci do klasy sportowej składają zaświadczenie z Akademii RKS Radomiak Radom.
3. Od 3 lipca 2024 do 10 lipca 2024 dostarczenie poświadczonego za zgodność z oryginałem ksero świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru.
4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 19 lipca 2024 do 24 lipca 2024 kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia przez złożenie oryginałów:

  1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  2. wyniki egzaminu ósmoklasisty,
  3. 2 zdjęcia
  4. kwestionariusz podpisany przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych (druk poniżej)
  5. oświadczenie o udziale w religii i posiadaniu opinii lub orzeczenia (druk poniżej). 

Wszystkich zainteresowanych nauką w VII Liceum Ogólnokształcącym informujemy, że punkt rekrutacyjny czynny jest każdego dnia od 9.00 do 15.00


Do pobrania:

Wycofanie wniosku lub świadectwa
Kwestionariusz ucznia

Oświadczenie