Twoje Dane -Twoja Sprawa

 

Inicjatywy w X edycji pt.”Twoje dane -Twoja sprawa”.

  1. Do 30.09.2020r. we wszystkich klasach wychowawcy klas  przeprowadzili  lekcję z prezentacją multimedialna   na temat Ochrona Danych Osobowych. W Inicjatywie brali udział nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

2. Od 11.02.2020r. do 14.02.2020r. odbyła się inicjatywa – przygotowanie i przeprowadzenie konkursu grafiki komputerowej pt. „Twoje danie-Twoja sprawa” oraz „Dzień Bezpiecznego Internetu”. W konkursie brało udział 40 uczniów naszej szkoły. Dania 14.02.2020r. została zaprezentowana wystawa prac grafiki komputerowej. W   tym dniu  nastąpiło uroczyste wręczenie nagród  i dyplomów.

3. Od 11.02.2020r do 14.02.2020r. obyła się inicjatywa przygotowania prezentacji multimedialnych przez uczniów  naszej szkoły. Uczniowie klas pierwszych na lekcji informatyki przygotowali prezentacje pt. ”Twoje dane – Twoja sprawa” z okazji Dnia Ochrony Danych i Dnia Bezpiecznego Internetu . Pokazy prezentacji odbyły się holu szkolnym prezentowane na monitorach multimedialnych.

4. Dania 14.02.2020r. w naszej szkole odbył się konkurs w formie elektronicznej quzizz wiedzy o Daniu Bezpiecznego Internetu. W konkursie brało udział 20 osób z klas pierwszych. Zwycięscy otrzymali pamiątkowe dyplomy  i nagrody rzeczowe. Koordynatorem konkursu była Urszula Rajkowska, Joanna Moroz, Justyna Płatos oraz Małgorzata Holender.

5. Dania 14.02.2020r.  powstała inicjatywa rozmieszczenia  na holu szkoły haseł z zasadami bezpiecznego Internetu w formie kodów QR.  Kody QR przyklejone zastały na terenie naszej szkoły w różnych częściach holu. Uczniowie za pomocą telefonów skanowali znaki. Wszyscy chętnie odczytywali symbole kodów QR.

6. Nauczyciel Informatyki Urszula Rajkowska dnia 14.02.2020r. przeprowadziła lekcje otwartą z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. pt.„Przytul hejtera” . Uczniowie klasy 1c aktywnie uczestniczyli  w lekcji brali udział w dyskusji po obejrzeniu filmu oraz układali rebusy i rozsypywanki . Na zajęciach byli obecni nauczyciele pracujący w naszym liceum.

7. Koordynator  szkolny – Urszula Rajkowska brała udział w szkoleniu online dnia 20.05.2020r. z inicjatywy UODO  pt.” Praca zdalna a ochrona danych osobowych”. Były to porady dla nauczycieli prowadzone przez Pana Piotra Drobka.