Dzień z nauką: ,,Naładuj się czystą energią.”

Uczniowie Klasy 3b wraz z opiekunem Anną Piwońską w dniu 01. 03. 2024 r. brali udział w wydarzeniu zatytułowanym:

Dzień z nauką: ,,Naładuj się czystą energią.”.

Dzień z nauką został zorganizowany przez Łukasiewicz Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu, ul. Pułaskiego 6/10.

Celem Instytutu jest zwrócenie uwagi na potrzebę osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla oraz popularyzację społecznej odpowiedzialności nauki.

Uczestnikom wydarzenia zaprezentowano stworzone w Łukasiewicz ITEE stanowiska techno – dydaktyczne będące symulatorami rzeczywistych procesów produkcji i odzysku zielonych źródeł energii.

Zakres tematyczny spotkania obejmował:

– Pompy ciepła (przeznaczenie, budowa i działanie, prowadzone badania),

– Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła (przeznaczenie, budowa i działanie, prowadzone badania),

– Badania środowiskowe elementów maszyn i urządzeń (odporność na zapylenie, wodę, mgłę solną, promieniowanie UV, wibracje, szokowe zmiany temperatury),

– Stanowiska do: produkcji biomasy glonów w warunkach laboratoryjnych oraz konwersji biomasy do biooleju, biowęgla oraz biogazu,

– Cyfrowe bliźniaki technologie VR.

Powyższe zagadnienia zostały przedstawione poprzez symulacje, wizyty studyjne, gry i eksperymenty.

Wydarzenie odbyło się przy wsparciu ENEA Wytwarzanie sp. z o. o.