Komunikat Komisji ds. zapomóg zdrowotnych

Komisja do spraw zapomóg zdrowotnych przy VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego informuje, że termin składania wniosków o zapomogę zdrowotną nauczycieli, emerytów i rencistów (nauczycieli) mija 10 listopada 2023 roku.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pobierz wniosek