Konieczne dokumenty

 

Nabór do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu i wybór ścieżki rekrutacyjnej dostępny od 16 maja 2022 pod linkiem:

https://naborpp.oswiatawradomiu.pl/kandydat/app/

Rekrutacja składa się z następujących etapów :
1. Wybór szkół i klas, w których chcesz kontynuować naukę.
2. Wypełnienie i złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej (ZE STRONY www.oswiatawradomiu.pl)
3. Dostarczenie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru.
4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole przez kandydata.

Na zakończenie rekrutacji kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia przez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyników egzaminu ósmoklasisty,  2 zdjęć oraz kwestionariusza podpisanego przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych. 

Wszystkich zainteresowanych nauką w VII Liceum Ogólnokształcącym informujemy, że punkt rekrutacyjny czynny jest każdego dnia od 8.30 do 15.00


Do pobrania:
Kwestionariusz ucznia 2022