Konieczne dokumenty

Przebieg rekrutacji


Rekrutacja składa się z następujących etapów :
1. Wybór szkół i klas, w których chcesz kontynuować naukę.
2. Wypełnienie i złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej.
3. Dostarczenie kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru.
4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole przez kandydata.

Na zakończenie rekrutacji kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia przez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyników egzaminu ósmoklasisty,  2 zdjęć oraz kwestionariusza podpisanego przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych. 

kwestionariusz do pobrania.doc

Wszystkich zainteresowanych nauką w VII Liceum Ogólnokształcącym informujemy, że punkt rekrutacyjny czynny jest każdego dnia od 8.30 do 15.30. 

Ogłoszenie


Od 17 maja 2021 roku rozpoczyna się rekrutacja uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Kandydaci mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną radomskich szkół ponadpodstawowych na stronie www.oswiatawradomiu.pl w zakładce nabory – aplikacja nabór do szkół ponadpodstawowych.


 


Nabór do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu i wybór ścieżki rekrutacyjnej będzie dostępny pod linkiem:

https://naborpp.oswiatawradomiu.pl/kandydat/app/