Konieczne dokumenty

Zgoda rodzica na udział w teście sprawnościowym do klasy mundurowej.

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy mundurowej przeprowadzony zostanie test sprawnościowy. Kandydat zobowiązany jest  przedstawić zgodę rodzica na udział w teście (dokument do pobrania powyżej) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań.

Test przeprowadzony zostanie  20 – 21 czerwca lub 20 – 23 sierpnia.

Wymagany ubiór: spodenki, koszulka (dresy), tenisówki/ adidasy (zmienione obuwie sportowe). 

Test sprawnościowy obejmuje następujące konkurencje: 
dla chłopców: 

  • podciąganie (siłowe) na drążku wysokim; 
  • bieg terenowy na dystansie 1000 m; 

dla dziewcząt: 

  • uginanie ramion (pompki).
  • bieg terenowy na dystansie 800 m.